EXCEED YOU!

är utbildare och specialist inom processindustrin

Vi är en organisation som är specialiserad på att optimera (förbättra) företag. Det gör vi genom att utveckla medarbetare.
Utbildning och coachning ger insikt. Insikt i ansvarsfullt deltagande. Delaktighet skapar motivation. Motivation leder till förbättring. Vi har en unik formel för att implementera denna förbättring.
Begär en (online)konsultation med oss utan förpliktelser.

 
 

EXCEED YOU!!

erbjuder operatörsutbildningar
3 olika nivåer
för avdelningen för produktion och bearbetning av wellpapp:

Assistent operator:
kan övervaka och kontrollera enkla processer

Operator kan starta upp och övervaka mer komplex processutrustning

Allroundoperator: kan driva och övervaka flera installationer

 

EXCEED YOU!

Detta är ett av de första stegen i implementeringen av metodiskt arbete och lärande. Att hålla styrelsediskussioner och följa upp bland annat resultatet ger en funktionell struktur.

Detta är ett av de första stegen i implementeringen av metodiskt arbete och lärande. Att hålla styrelsediskussioner och följa upp bland annat resultatet ger en funktionell struktur.

Genom att lyssna på medarbetarna och ge dem förtroende motiverar du ditt företags mest kraftfulla motor...