utvecklingen av en organisation börjar med individens tillväxt

EXCEED YOU !
är utbildare och specialist inom wellpappbranschen

Också efter Covid-pandemin arbetade och lärde de anställde sig inom pappers och kartong medelst åt dig!

EXCEED YOU ! Erbjuder operatörsutbildningar på 3 olika nivåer
för avdelningen för wellpapproduktion och bearbetning:

– Assistant (Basic) Operatör nivå 1

– Operatör
nivå 2

– Allround Operatör (senior)
nivå 3

I samarbete med packaging Greenhouse så kan vi omvandla dessa kurser till internationella kurser:
– Basoperatör
– Processoperatör
– Allroundoperatör

EXCEED YOU! ger också utbildning för mellanchefer och interna utbildare.

Detta är ett av de första stegen i implementeringen av metodiskt arbete och lärande.
Att hålla styrelsediskussioner och följa upp med bland annat utfall ger det här en funktionell struktur.

Genom att lyssna på medarbetarna och ge dem förtroende motiverar du ditt företags mest kraftfulla motor…

portfölj

Utbildare och specialist inom Wellpappindustri - Skogsbaserad industri

Jag heter Eddie van de Steeg, ägare och grundare av EXCEED YOU!

Jag arbetade i 12 år för AKZO NOBEL Pharma division för Diosynth och Organon. Under denna tid hade jag flera befattningar, inklusive Chief Operator och där jag var operativt ansvarig för att leda teamen inom östradiolavdelningen.

Jag har dock arbetat som längst på avdelningen Forskning & Utveckling, där jag tagit fram nya råvaror för läkemedel från laboratorie- till fabriksskala.

Från år 2000 arbetade jag som Team Manager för en wellpappfabrik eller produktionsavdelningen och bearbetningsavdelningen. År 2006 började jag som tränare, coach och konsult på en stiftelse som gav utbildningar inom Pappers- och (wellpapp)branschen.

Sedan 2016 har jag arbetat som fristående tränare inom samma branscher. Jag studerade Paper Science Technology, Sales and Marketing, Comprehensive Management och Senior Management. De senaste åren har jag börjat specialisera mig och utveckla mig mer och mer inom metodiskt lärande, vilket 2BImproved är ett exempel på.

EXCEED YOU BV
är en organisation som optimerar sina produktionsinriktade kunder. Grundad från (well-)pappindustrin och har lärt sig av åren på AKZO Nobel, där grundaren och ägaren Eddie van de Steeg är ”uppfostrad”, gör att EXCEED YOU ! använder det mest kraftfulla verktyg en organisation har: människorna som arbetar där.

Strukturer som LEAN Six Sigma och WCM står och faller med de människor som ska arbeta med dem. Tillsammans med PTC online, har EXCEED YOU ! utvecklat ett system som lyssnar på människorna på arbetsfältet, både män och kvinnor. Den stora fördelen är att genom att lyssna på människorna och ta tillvara deras input sker tillväxt i organisationen, vilket också har en väldigt motiverande effekt för människorna. Enligt strukturerna för LEAN; används den 8:de avfallet, vilket är mänsklig talang. 

Genom en teknisk syn och ett processtekniskt förhållningssätt kan EXCEED YOU! föra fram ”avfallet” och lösa det med hjälp av våra egna medarbetare. Utveckling och utbildning av medarbetarna är därför central. Denna utveckling kan därför under vissa förutsättningar leda till att man får ett diplom, vilket innebär att organisationen även utövar Corporate Social Responsibility.

Undrar du om detta är möjligt i din organisation? Begär en offert utan förpliktelser och bli överraskad.

Contact

Kontaktuppgifter

Eddie van de Steeg

Ruurloseweg 49
7271RS Borculo, Nederländerna

+31 6 51 39 0170

Faiy@exceedyou.nl eller eddie@exceedyou.nl

Samarbeta?